2021

Faculty Staff

Masataka Tokumaru (Professor, Principal Investigator)
Emmanuel Ayedoun (Assistant Professor)

Doctoral course, third year (D3)

Yotaro Fuse

Master course, 2nd year (M2)

Satoko Inoue
Takuto Kawai
Lingkai Wang

Master course, 1st year (M1)

Kaito Inoshita
Tetsufumi Nakata
Akihiro Yoshida
Kengo Watanabe

Bachelor course, senior (B4)

Satoki Ishikawa
Misaki Endo
Rikuto Kobayashi
Yuki Koike
Yusuke Sakabe
Teo Sumida
Tamura
Yuto Nakanishi
Tetsuki Nara
Ryota Nomoto
Fuma Yamamoto