2019

Director

Masataka Tokumaru (Professor)

Doctor course 1st grade (D1)

Yotaro Fuse

Master course 2nd grade (M2)

Ryo Ito
Naoki kaji
Narundo Kouno
Yuya Kondo
Hiroaki Tanazawa
Tihiro Morita

Master course 1st grade (M1)

Yuhei Ashida
Ikuya Edama
Ryota Katsuta
Motoki Hayakawa
Kosuke Furukawa
Shinpei Maruoka

Bachelor course 4th grade (B4)